Floating Contact Form Portlet

Editor de active

Ce este Sistemul RO e-transport și cum impacteaza acesta transportul mărfurilor

Începând cu data de 1 iulie 2022 apare obligația declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transporturile rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat.

Ce este Sistemul RO e-transport?

Guvernul a aprobat la 8 aprilie 2022, OUG 41/2022 pentru implementarea sistemului electronic integrat RO e-Transport de monitorizare a mijloacelor de transport marfă. Sistemul va monitoriza în timp real deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat pe teritoriul României, astfel:

 • transportul bunurilor achiziționate și livrate intracomunitar,
 • transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale,
 • transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul național.

RO e-Transport include module informatice de gestiune a transporturilor de bunuri, care vor genera coduri unice de înregistrare pentru fiecare transport, elemente de interconectare cu camere de luat vederi și alte dispozitive specifice de monitorizare a traficului rutier și componente software pentru analiza integrată a datelor.

Sistemul RO e-transport, ce ar urma să devină obligatoriu de la 1 iulie 2022, va face obligatorie declararea anticipată a datelor aferente transporturilor, în funcție de tipul operațiunii, beneficiarului sau, după caz, furnizorului din România. Datele vor fi valabile o perioadă prestabilită de la data începerii transportului, iar sistemul va permite modificarea datelor declarate până la intrarea pe teritoriul național sau până la punerea în mișcare a vehiculului transportor. Prin excepție, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat descărcate temporar pe teritoriul României, obligația declarării revine depozitarului.

Categoriile de autovehicule de transport și categoriile de bunuri cu risc fiscal ridicat transportate rutier care vor fi monitorizate și procedura de aplicare a Sistemului RO e-Transport se stabilesc prin Ordin al președintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, respectiv prin ordin comun al președinților Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și Autorității Vamale Române.

ANAF a propus următoarea listă de bunuri cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport:

 1. Legume, plante, rădăcini și tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv.
 2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv.
 3. Băuturi, lichide alcoolice și oțet, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv .
 4. Sare; sulf; pământuri și pietre; ipsos, var și ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 și 2517.
 5. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv.
 6. Îmbrăcăminte și accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croșetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv și la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv.
 7. Încălțăminte, ghetre și articole similare; părți ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv.
 8. Fontă, fier și oțel care se încadrează la codurile NC 7213 și 7214

Cine are obligația de declarare?

Conform prevederilor Ordonanței, vor avea obligația de declarare în Sistemul RO e-Transport a bunurilor cu risc fiscal următoarele categorii de persoane:

 • destinatarul menționat în declarația vamală de import;
 • expeditorul menționat în declarația vamală de export;
 • beneficiarul achizițiilor intracomunitare de bunuri, furnizorul în cazul livrărilor locale și intracomunitare de bunuri;
 • depozitarul, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacțiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport, cât și pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul național.

Ce este UIT?

Codul UIT — este codul unic generat de Sistemul RO e-Transport prin intermediul căruia se identifică bunurile care fac obiectul transportului de bunuri cu risc fiscal ridicat.

În sistem vor fi înregistrate datele referitoare la expeditor și beneficiar, denumirea, caracteristicile, cantitățile și contravaloarea bunurilor transportate, locurile de încărcare și descărcare, detalii cu privire la mijlocul de transport utilizat.

Persoanele care au obligația de declarare vor pune la dispoziția transportatorului acest cod UIT, care va fi înscris în mod obligatoriu pe documentul de transport.

Pe ce document de transport apare codul UIT? 

Codul UIT va trebui listat pe documentele de transport, fie că vorbim de un document de tip CMR, aviz de însoțire marfă sau alt document de livrare(POD).

Agenții economici ar putea să analizeze oportunitatea de a emite un CMR electronic, ținând cont de faptul că România a aderat la Protocolul adițional privind scrisoarea electronică de însoțire (eCMR), la Convenția referitoare la contractul de transport rutier internațional de mărfuri pe șosele (CMR), prin Legea 29/2019.

Agenții economici ar trebui să aibă în vedere faptul că utilizarea Sistemului RO e-Transport, opțională la acest moment, va deveni obligatorie de la 1 iulie 2022 și să aibă în vedere informațiile necesare pentru completarea în sistem precum și a metodelor de încărcare a acestor informații, pentru a scurta cât mai mult timpul de raportare a acestora, precum și listarea codului UIT pe documentele de transport.

Nerespectarea dispozițiilor Ordonanței e-Transport se va sancționa, începând de la data de 1 iulie 2022, cu amenzi cuprinse între 5.000 lei și 100.000 lei, precum și cu confiscarea contravalorii bunurilor nedeclarate (în situații specifice, de exemplu, în cazul nedeclarării bunurilor).

Surse: Ministerul finanțelor, Startupcafe, EY.