I.                   Generalități privind prelucrarea datelor

1.        Sfera prelucrării datelor cu caracter personal

Noi utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în modul descris în prezenta declarație de protecție a datelor, pentru a vă pune la dispoziție serviciile noastre, pentru a răspunde solicitărilor dumneavoastră și, în măsura în care este posibil sau necesar din punct de vedere legal, pentru asistență în cazul procedurilor juridice sau penale. Putem anonimiza și rezuma ulterior datele colectate prin intermediul acestui website în scopuri statistice, pentru a extinde portofoliul nostru de produse și pentru a îmbunătăți serviciile noastre.

 

2.        Cui comunicăm datele dumneavoastră personale?

Putem stoca datele dumneavoastră personale sau le putem transmite într-un alt mod companiilor asociate nouă sau altor parteneri de afaceri de încredere, care prestează servicii în numele nostru, precum cele pentru suport tehnic, pentru a evalua utilitatea acestui website în scopuri de marketing sau pentru alte tipuri de prestări de servicii. Avem contracte cu aceste terțe părți, pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate având la bază instrucțiunile noastre și în acord cu prezenta declarație de protecție a datelor și al altor măsuri adecvate de confidențialitate și siguranță.

 

Noi transmitem datele dumneavoastră personale numai acestor parteneri și altor terți în măsura în care acest lucru este necesar pentru a presta serviciile pe care dumneavoastră le-ați solicitat sau autorizat, pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranța noastră sau a dumneavoastră sau atunci când noi suntem obligați în baza legilor în vigoare, a dispozițiilor instanței de judecată sau a altor autorități sau în cazul în care publicarea acestor date este necesară pentru asistență în cazul unor anchete legale sau penale, precum și în cazul procedurilor penale.

 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că Kuehne + Nagel Gruppe, precum și autoritățile, clienții și furnizorii cărora putem să le transmitem datele dumneavoastră cu caracter personal este posibil să se afle în afara țării dumneavoastră de origine, precum și în țări ale căror legi privind protecția datelor pot diferi de cele din țara în care vă aflați dumneavoastră. În aceste cazuri, ne asigurăm că sunt întreprinse măsuri adecvate pentru protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal prin implementarea mecanismelor legale adecvate, precum clauzele contractuale standard UE. O copie a clauzelor contractuale standard UE este disponibilă la: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro

 

3.      Baza legală privind prelucrarea datelor cu caracter personal

În măsura în care solicităm acordul persoanei vizate pentru operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal, articolul 6 paragraful 1 lit. a din Regulamentul General de Protecție a Datelor UE (RGPD) servește ca bază legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesare executării unui contract, în care persoana vizată este parte, articolul 6, paragraful 1 lit. b, RGPD servește ca bază legală. Acest lucru se aplică și operațiunilor de prelucrare necesare pentru efectuarea măsurilor precontractuale.

În măsura în care prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară pentru a îndeplini o obligație legală a companiei noastre, articolul 6, paragraful 1, lit. c, RGPD servește ca bază legală.

În cazul în care interesele vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte persoane fizice fac necesară prelucrarea datelor cu caracter personal, articolul 6, paragraful 1, lit. d, RGPD servește ca bază legală.

Dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor legitime ale societății noastre sau ale unei terțe părți și dacă interesele, drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate nu prevalează asupra primului interes, articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD servește ca bază legală pentru prelucrare.

4.      Ștergerea datelor și perioada de stocare

Datele cu caracter personal ale persoanei vizate vor fi șterse sau blocate de îndată ce scopul stocării este îndeplinit. În plus, o astfel de stocare poate avea loc dacă legiuitorul european sau național prevede acest lucru în regulamentele, legile sau alte dispoziții UE, cărora li se supune operatorul. Blocarea sau ștergerea datelor are loc chiar dacă expiră un termen de păstrare prevăzut de standardele menționate, cu excepția cazului în care este necesară stocarea ulterioară a datelor pentru încheierea unui contract sau pentru îndeplinirea unui contract.

II.                 Furnizarea website-ului și crearea fișierelor jurnal

1.        Descrierea și sfera prelucrării datelor

La fiecare accesare a paginii noastre de internet, sistemul nostru înregistrează automat datele și informațiile de pe sistemul informatic al calculatorului accesat.

 

Astfel, sunt colectate următoarele date:

(1)   Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată

(2)   Sistemul de operare al utilizatorului

(3)   Adresa IP a utilizatorului

(4)   Data și ora utilizării

(5)   Website-urile prin care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet

(6)   Website-urile care au fost accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul website-ului nostru

Datele sunt stocate, de asemenea, în fișierele jurnal din sistemul nostru. Nu are loc o stocare a acestor date împreună cu alte date personale ale utilizatorului.

 

2.      Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru stocarea temporară a datelor și a fișierelor jurnal este articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD.

3.      Scopul prelucrării datelor

Stocarea temporară a adresei IP de către sistem este necesară pentru a permite accesarea website-ului de către computerul utilizatorului. De aceea, adresa IP a utilizatorului trebuie stocată pe toată durata sesiunii.

Stocarea în fișiere jurnal este făcută pentru a asigura funcționalitatea website-ului. În plus, datele sunt utilizate pentru a optimiza website-ul și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației. În acest context, nu este efectuată o evaluare a datelor în scopuri de marketing.

În aceste scopuri, interesul nostru legitim depinde de prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD.

4.      Perioada de stocare

Datele vor fi șterse, de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul în care datele sunt colectate pentru furnizarea website-ului, acestea sunt șterse la încheierea sesiunii respective.

 

În cazul stocării datelor în fișiere log, acestea vor fi șterse după cel mult 30 zile. Este posibilă stocarea suplimentară (care depășește acest termen). În acest caz, adresele IP ale utilizatorilor sunt șterse sau îndepărtate, astfel încât o clasificare a clientului în așteptare nu mai este posibilă.

5.      Posibilitatea de opunere și anulare

Colectarea de date pentru furnizarea website-ului și stocarea datelor în fișiere jurnal sunt esențiale pentru funcționarea paginii de internet. În consecință, nu există posibilitatea de opunere din partea utilizatorului.

III.              Utilizarea de cookie-uri

a) Descrierea și sfera prelucrării datelor

Website-ul nostru utilizează cookie-uri. Cookie-urile sunt fișiere text care sunt stocate în browser-ul de internet sau de către browser-ul de internet în sistemul informatic al utilizatorului. Când un utilizator vizitează un website, un cookie poate fi stocat în sistemul de operare al utilizatorului. Acest cookie conține un șir de semne caracteristice, care permite browser-ului să fie clar identificat la o nouă accesare a website-ului.

 

Noi utilizăm cookie-uri pentru a configura website-ul nostru într-o manieră simplă pentru utilizator. Anumite elemente de pe pagina noastră de internet necesită ca browser-ul care accesează pagina să poată fi identificat și după o schimbare a paginii. 

 

Deosebim următoarele tipuri de cookie-uri la utilizarea website-ului nostru:

 

Cookie-uri necesare

Aceste cookie-uri sunt necesare pentru a administra pagina și pentru a stoca temporar datele sesiunii, pentru ca pagina să fie corect afișată.

 

Cookie-uri performance

Utilizăm cookie-uri performance pentru a putea îmbunătăți serviciile tehnice, precum și viteza de încărcare și configurația imaginilor.

 

Cookie-uri funcționale

Aceste cookie-uri sunt utilizate de aplicațiile noastre pentru a stoca intermediar datele introduse și pentru a asigura funcționalitatea și servicii optime pentru clienți.

 

Cookie-uri de publicitate

Nou utilizăm cookie-uri de publicitate pentru a verifica succesul campaniilor de marketing.

 

Cookie-uri ale furnizorilor terți

 

Cookie-uri ale furnizorilor terți sunt cookie-uri utilizate de unul dintre operatorii responsabili cu prelucrarea datelor, însă acesta nu este administratorul website-ului pe care utilizatorul îl accesează.

 

Utilizăm cookie-uri ale furnizorilor terți, de ex. pentru a interconecta pagina noastră cu LinkedIn și Twitter și pentru a oferi utilizatorilor noștri posibilitatea de a distribui conținuturi direct pe LinkedIn sau Twitter.

 

În plus, folosim Google Analytics, un serviciu de analiză web oferit de Google Inc. („Google”). Google utilizează cookie-uri. Informațiile create prin cookie privind utilizarea ofertei online de către utilizator se transferă, de regulă, pe un server al Google din SUA și se salvează acolo.

Google utilizează aceste informații în numele nostru, pentru a evalua utilizarea ofertei noastre online de către utilizatori, pentru a crea rapoarte cu privire la activitățile din cadrul ofertei online și pentru a presta alte servicii asociate utilizării ofertei online și utilizării serviciului de internet. În același timp, pot fi create profiluri de utilizare ale utilizatorilor din datele prelucrate de noi.

 

Noi utilizăm Google Analytics numai cu funcția de anonimizare a adresei IP activată. Acest lucru înseamnă că adresa dvs. IP va fi trunchiată de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state contractante ale Acordului privind Spațiul Economic European. Numai în situații excepționale este transmisă adresa IP completă către unul dintre serverele Google SUA și trunchiată acolo. Adresa IP transmisă de către browser-ul utilizatorului nu va fi cumulată de Google cu alte date.

 

În plus, utilizatorii pot împiedica stocarea de cookie-uri prin intermediul unei setări corespunzătoare a software-ului browser-ului; de asemenea, utilizatorii pot împiedica colectarea datelor generate de cookie-uri și datelor referitoare la utilizarea ofertei online de către Google, precum și prelucrarea acestor date de către Google, descărcând și instalând plugin-ul de browser disponibil la următorul link: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

 

Informații suplimentare cu privire la utilizarea datelor în scopuri publicitare de către Google, posibilitățile de setare și opunere sunt disponibile pe website-urile Google: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=ro („Utilizarea datelor de către Google în cazul utilizării de către dumneavoastră a website-urilor sau aplicațiilor partenerilor noștri”), https://policies.google.com/technologies/ads?hl=ro („Utilizarea datelor în scopuri publicitare”), http://www.google.de/settings/ads („Administrarea informațiilor pe care Google le utilizează pentru a vă afișa reclame”) și http://www.google.com/ads/preferences/  („Decideți ce reclame vă poate prezenta Google”).

 

b) Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor tehnice necesare este articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor în scopuri de analiză este, în cazul existenței unui acord în acest sens, articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

C) Scopul prelucrării datelor          

Scopul folosirii cookie-urilor tehnice necesare este acela de a facilita utilizarea website-urilor pentru utilizatori. Unele funcții ale paginii noastre de internet nu pot fi oferite fără utilizarea cookie-urilor. Pentru acestea, este necesar ca browser-ul să fie recunoscut chiar și după o schimbare a paginii.

 

Datele de utilizator colectate prin cookie-uri tehnice necesare nu vor fi folosite pentru a crea profiluri de utilizator.

 

Folosirea cookie-urilor de analiză (cookie-uri de publicitate și cookie-uri ale furnizorilor terți) se face cu scopul de a îmbunătăți calitatea website-ului nostru și a conținuturilor acestora. Prin cookie-uri de analiză, aflăm cum este utilizat website-ul și astfel putem optimiza în mod constant oferta noastră. Acestea pot fi utilizate inclusiv cu scopul de a crea un profil al intereselor dumneavoastră și de vă afișa reclamele relevante pe alte website-uri.

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin folosirea cookie-urilor tehnice necesare este articolul 6, paragraful 1, lit. f RGPD.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin utilizarea cookie-urilor în scopuri de analiză este, în cazul existenței unui acord în acest sens, articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

 

d) Perioada de stocare, posibilitatea de opunere și anulare

Cookie-urile sunt stocate pe calculatorul utilizatorului și sunt transferate de acesta pe pagina noastră. Astfel, dumneavoastră, în calitate de utilizator, aveți control absolut asupra utilizării cookie-urilor. Prin modificarea setărilor browser-ului dumneavoastră de internet, puteți să dezactivați sau să restricționați transferul de cookie-uri. Cookie-urile deja stocate pot fi șterse oricând. Acest lucru se poate face și automat.

IV.              Înregistrarea

1.        Descrierea și sfera prelucrării datelor

Pe pagina noastră de internet, oferim utilizatorilor posibilitatea de a se înregistra prin furnizarea datelor cu caracter personal. Datele sunt astfel introduse într-o interfață și ne sunt transmise și stocate. Următoarele date vor fi colectate în cadrul procesului de înregistrare:

 

Prenume

Nume

E-Mail

Telefon

Informații cu privire la companie

 

În momentul înregistrării sunt stocate în plus următoarele date:

(1)   Informații despre tipul de browser și versiunea utilizată

(2)   Sistemul de operare al utilizatorului

(3)   Adresa IP a utilizatorului

(4)   Data și ora utilizării

(5)   Website-urile prin care sistemul utilizatorului a ajuns pe pagina noastră de internet

(6)   Website-urile care au fost accesate de sistemul utilizatorului prin intermediul website-ului nostru.

2.        Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor, atunci când există acordul utilizatorului, este articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

 

În cazul în care înregistrarea servește îndeplinirii unui contract, în care utilizatorul este parte, sau efectuării măsurilor precontractuale, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrarea datelor este articolul 6, paragraful 1, lit. b, RGPD.

3.      Scopul prelucrării datelor

Înregistrarea utilizatorului este necesară pentru îndeplinirea unui contract cu utilizatorul sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale.

 

Sub rezerva acordului dumneavoastră, pe care îl solicităm special pentru scopurile de înregistrare menționate mai sus, și pentru a vă oferi posibilitatea de a vă dezabona în orice moment, utilizăm datele dumneavoastră pentru a vă oferi produsele și serviciile care vă pot interesa. Puteți dezactiva aceste servicii, făcând clic pe „Dezabonare”. În cazul în care solicitați ulterior alte comunicări de la Kuehne + Nagel, vă refaceți abonamentul și puteți face apoi clic încă o dată pe „Dezabonare” în cazul în care doriți să vă dezabonați din nou.

4.      Perioada de stocare

Datele vor fi șterse, de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate.

 

Acesta este cazul pentru îndeplinirea unui contract sau pentru executarea măsurilor precontractuale în timpul procesului de înregistrare, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru executarea contractului. Chiar și după încheierea contractului, poate exista necesitatea stocării datelor cu caracter personal ale părții contractante, pentru a respecta obligațiile contractuale sau legale.

 

Datele cu caracter personal din contul dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate în alte moduri. Se aplică altceva numai în cazul în care ne supunem termenelor legale de păstrare.

 

În caz contrar, este valabil: În cazul în care nu vă utilizați contul pe o perioadă mai mare de 365 de zile, utilizăm adresa dumneavoastră de e-mail pentru a vă informa cu privire la ștergerea contului dumneavoastră.

5.      Posibilitatea de opunere și anulare

Ca utilizator aveți oricând posibilitatea de a anula înregistrarea. Datele stocate în legătură cu dvs. pot fi modificate în orice moment.

 

În cazul în care datele sunt necesare îndeplinirii unui contract sau pentru efectuarea măsurilor precontractuale, o ștergere prematură a datelor este posibilă numai în măsura în care obligațiile contractuale sau legale nu contravin ștergerii.

V.            Formular de contact și e-mail de contact

1.             Descrierea și sfera prelucrării datelor

Pe pagina noastră de internet este disponibil un formular de contact care poate fi utilizat pentru a ne contacta electronic. Dacă un utilizator profită de această posibilitate, datele introduse în interfața de introducere vor fi transmise la noi și stocate. Aceste date sunt:

(1)   Prenume

(2)   Nume

(3)   E-mail

(4)   Oraș

(5)   Țară

(6)   Cod poștal

(7)   Companie

 

Pentru prelucrarea datelor, vă este solicitat acordul în cadrul procesului de trimitere și sunteți îndrumat cu privire la prezenta declarație de protecție a datelor.

 

În cazul contactării prin intermediul unei adrese de e-mail pusă la dispoziție, sunt stocate datele cu caracter personal ale utilizatorului, care sunt transmise prin intermediul e-mailului.

 

În acest context, nu are loc un transfer al datelor către terți. Datele vor fi folosite exclusiv pentru prelucrarea conversației.

2.      Baza legală pentru prelucrarea datelor

Baza legală pentru prelucrarea datelor, atunci când există acordul utilizatorului, este articolul 6, paragraful 1, lit. a, RGPD.

 

Baza legală pentru prelucrarea datelor care au fost furnizate în cursul trimiterii unui e-mail, este articolul 6, paragraful 1, lit. f, RGPD. În cazul în care contactul de e-mail vizează încheierea unui contract, atunci baza legală suplimentară pentru prelucrare este articolul 6, paragraful 1, lit. b, RGPD.

3.      Scopul prelucrării datelor

Prelucrarea datelor cu caracter personal din interfața de introducere ne ajută doar pentru prelucrarea contactului. În cazul contactării prin e-mail, este inclus aici și interesul legitim necesar pentru prelucrarea datelor. Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele menționate se efectuează numai cu acordul dumneavoastră explicit.

 

Celelalte date cu caracter personal prelucrate în timpul procesului de trimitere servesc pentru a preveni utilizarea necorespunzătoare a formularului de contact și pentru a asigura securitatea sistemelor noastre de tehnologie a informației.

4.      Perioada de stocare

Datele vor fi șterse, de îndată ce nu mai sunt necesare pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate. În cazul datelor cu caracter personal din interfața de introducere a formularului de contact și al celor trimise prin e-mail, acestea vor fi șterse când conversația respectivă cu utilizatorul s-a încheiat. Conversația este încheiată atunci când se poate deduce din circumstanțe că situația vizată a fost în sfârșit clarificată.

5.      Posibilitatea de opunere și anulare

Utilizatorul are oricând posibilitatea de a-și retrage acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care utilizatorul ne contactează prin e-mail, acesta are posibilitatea de a se opune oricând stocării datelor sale cu caracter personal. În acest caz, conversația nu poate fi continuată.

 

Vă rugăm să ne informați cu privire la retragerea acordului și opunerea stocării prin intermediul link-ului pus la dispoziție la cifra VIII.

 

Toate datele cu caracter personal care au fost stocate în contextul contactării de către dumneavoastră sunt șterse în acest caz.

VI.              Drepturile persoanei vizate

Dacă sunt prelucrate datele dvs. cu caracter personal, sunteți vizat în sensul RGPD și aveți următoarele drepturi față de operator.

Vă puteți exercita drepturile în orice moment la https://privacy.kuehne-nagel.com/dsar-form/

  

1.        Dreptul de a fi informat

Dumneavoastră puteți solicita operatorului o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către noi.

În cazul unei astfel de procesări, puteți solicita operatorului informații cu privire la următoarele aspecte:

(1)       scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal;

(2)       categoriile de date cu caracter personal care sunt prelucrate;

(3)       destinatarii, respectiv categoriile de destinatari pentru care au fost făcute publice datele dumneavoastră cu caracter personal sau pentru care încă sunt publice;

(4)       perioada planificată de stocare a datelor dumneavoastră cu caracter personal sau, în cazul în care nu sunt posibile date concrete în acest sens, criteriile pentru stabilirea perioadei de stocare;

(5)       existența unui drept de rectificare sau ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal, a unui drept de restricționare a prelucrării de către operator sau unui drept de opunere față de această prelucrare;

(6)       existența unui drept de apel la o autoritate de supraveghere;

(7)       toate informațiile disponibile cu privire la originea datelor, în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată;

8)         existența unei luări de decizii automatizate inclusiv crearea de profiluri conform articolului 22, paragraful 1 și 4 din RGPD și – minim în aceste cazuri – informațiile cu forță de exprimare privind logica implicată, precum și amploarea și efectele dorite ale unei procesări de acest tip pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a solicita informații în acest sens în cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost transferate într-o țară terță sau unei organizații internaționale. În acest context, puteți să solicitați să fiți notificat cu privire la transfer prin intermediul garanției corespunzătoare conform art. 46 RGPD.

2.      Dreptul la rectificare

Aveți dreptul la rectificare și/sau completare a datelor colectate de operator, în măsura în care datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate sunt incorecte sau incomplete. Operatorul trebuie să efectueze imediat rectificarea.

3.      Dreptul la restricționarea prelucrării

În baza următoarelor condiții preliminare, puteți să solicitați restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:

(1)       în cazul în care negați corectitudinea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o durată care permite operatorului să verifice corectitudinea datelor cu caracter personal;

(2)       prelucrarea este nelegitimă și dvs. refuzați ștergerea datelor cu caracter personal și în schimb ne solicitați restricționarea utilizării datelor cu caracter personal;

(3)       operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, aveți nevoie totuși de acestea pentru punerea în aplicare, exercitarea sau apărarea drepturilor legale, sau

(4)       în cazul în care v-ați opus prelucrării conform articolului 21, paragraful 1, RGPD și nu este încă stabilit dacă motivele legitime ale operatorului prevalează asupra motivelor dumneavoastră.

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal a fost restricționată, aceste date — în afară de salvarea lor — pot fi prelucrate numai cu consimțământul dumneavoastră sau pentru revendicarea, exercitarea sau protejarea unor drepturi legale sau pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din motive de interes public semnificativ al Uniunii sau al unui stat membru.

În cazul în care restricționarea prelucrării a fost efectuată conform condițiilor preliminare menționate mai sus, veți fi informat de către operator înainte de anularea restricționării.

4.      Dreptul la ștergerea datelor

a)        Dreptul de ștergere

Puteți solicita operatorului ca datele dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse imediat și operatorul este obligat să șteargă imediat aceste date în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:

(1)       datele dumneavoastră cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate în alt mod.

(2)       vă retrageți acordul care stă la baza prelucrării conform articolului 6, paragraful 1, lit. a sau articolului 9, paragraful 2, lit. a, RGPD sau lipsește în cazul unei alte baze legale pentru prelucrare.

(3)       vă opuneți prelucrării conform articolului 21, paragraful 1, RGPD și nu există motive legitime prioritare pentru prelucrare sau vă opuneți prelucrării conform articolului 21, paragraful 2, RGPD.

(4)       datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

(5)       ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale în conformitate cu legislația Uniunii sau legislația statului membru, căreia se supune responsabilului.

(6)                   datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în legătură cu serviciile oferite de societatea informațională în conformitate cu articolul 8, paragraful 1, RGPD.

b)        Informații transmise terților

În cazul în care operatorul a făcut publice datele dumneavoastră cu caracter personal și este obligat să le șteargă conform articolului 17, paragraful 1 RGPD, acesta întreprinde măsurile relevante, inclusiv de ordin tehnic, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a informa responsabilul cu prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal asupra faptului că dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, ați solicitat ștergerea tuturor link-urilor cu privire la datele cu caracter personal, respectiv a copiilor sau a replicărilor acestor date.

c)        Situații excepționale

Nu există dreptul la ștergere, în măsura în care prelucrarea este necesară

(1)       pentru exercitarea dreptului de libertate de exprimare și informare;

(2)       pentru îndeplinirea unei obligații legale, care solicită prelucrarea conform legislației Uniunii sau unui stat membru, căreia operatorul se supune, sau pentru exercitarea unei atribuții de interes public, respectiv pentru exercitarea autorității publice cu care a fost învestit operatorul;

(3)       din motive de interes public în domeniul sănătății publice în conformitate cu articolul 9, paragraful 2, lit. h și i, precum și articolul 9, paragraful 3 RGPD;

(4)       în scopuri de arhivare de interes public, în scopuri de cercetare istorică sau economică sau în scopuri statistice conform articolului 89, paragraful 1 RGPD, în măsura în care dreptul menționat la paragraful a) face imposibilă realizarea scopului acestei procesări sau o afectează serios, sau

(5)       revendicarea, exercitarea sau apărarea drepturilor legale.

5.      Dreptul la informare

Dacă ați invocat față de operator dreptul la rectificare, ștergere sau restricționarea prelucrării, acesta este obligat să notifice tuturor destinatarilor, cărora li s-au divulgat datele dvs. cu caracter personal, despre această rectificare sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil sau presupune un efort nejustificat.

Aveți dreptul ca operatorul să vă informeze despre acești destinatari.

6.      Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le-ați furnizat operatorului, într-un format structurat, uzual și electronic. În plus, aveți dreptul de a transmite aceste date unui alt operator fără restricția operatorului căruia i-au fost furnizate datele, în măsura în care

(1)       prelucrarea are la bază un consimțământ conform articolului 6, paragraful 1, lit. a RGPD sau articolului 9, paragraful 2, lit. a RGPD sau un contract conform articolului 6, paragraful 1, lit. b RGPD și

(2)       prelucrarea se efectuează prin intermediul unei proceduri automatizate.

La exercitarea acestui drept, aveți dreptul să solicitați ca datele dumneavoastră personale să fie transferate direct de la un operator către un alt operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. Libertățile și drepturile altor persoane nu trebuie afectate în acest fel.

Dreptul la portabilitatea datelor nu se aplică pentru prelucrarea datelor cu caracter personal care este necesară pentru exercitarea unei atribuții de interes public, respectiv pentru exercitarea autorității publice cu care a fost învestit operatorul.

7.      Drept de acțiune

Aveți dreptul oricând, din motive care reies din situația dvs. particulară, să faceți contestație împotriva prelucrării datelor dvs. personale, care intervin în conformitate cu articolul 6, paragraful 1, lit. e sau lit. f, RGPD; acest lucru se aplică și creării de profiluri bazate pe aceste prevederi.

Operatorul nu va mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât în cazul în care poate demonstra motive legitime temeinice pentru prelucrarea care depășește interesele, drepturile și libertățile persoanei vizate sau prelucrarea este în scopul revendicării, exercitării sau apărării unor drepturi legale.

În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, aveți dreptul să vă opuneți în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul unei astfel de publicități; acest lucru se aplică și creării de profiluri, în măsura în care este asociat cu un astfel de marketing direct.

Dacă vă opuneți prelucrării în scopuri de marketing direct, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Aveți posibilitatea, în contextul utilizării serviciilor societății informaționale – indiferent de Directiva 2002/58/CE – de a vă exercita dreptul de opunere prin proceduri automate, care utilizează specificații tehnice.

8.      Dreptul la anularea declarației de consimțământ privind protecția datelor

Aveți dreptul de a vă anula oricând declarația de consimțământ privind protecția datelor. Prin anularea consimțământului nu este atinsă legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului până în momentul anulării.

9.      Decizia automată într-un caz individual, inclusiv crearea de profiluri

Aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. Acest lucru nu se aplică, atunci când decizia

(1)       este necesară pentru încheierea sau îndeplinirea unui contract între dvs. și operator,

(2)       este permisă pe baza legislației Uniunii sau a statului membru, la care se supune operatorul și această legislație conține măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile și libertățile și interesele legitime sau

(3)       cu consimțământul dvs. expres.

Cu toate acestea, aceste decizii nu trebuie să se bazeze pe categorii speciale de date cu caracter personal în conformitate cu articolul 9, paragraful 1 RGPD, cu excepția cazului în care articolul 9, paragraful 2, lit. a sau g RGPD se aplică și au fost luate măsuri rezonabile pentru a proteja drepturile și libertățile, precum și interesele dvs. legitime.

În ceea ce privește cazurile menționate la (1) și (3), operatorul ia măsurile adecvate pentru a vă respecta drepturile și libertățile și interesele legitime, inclusiv cel puțin dreptul de a obține intervenția unei persoane din partea operatorului, pentru a vă exprima poziția și a vă asculta cu privire la contestarea deciziei.

10.  Dreptul de a depune plângeri la o autoritate de supraveghere

Fără a aduce atingere oricărei alte căi de atac administrative sau judiciare, aveți dreptul de a vă plânge unei autorități de supraveghere, în special în statul membru de domiciliu, la locul de muncă sau în locul în care se presupune că a avut loc încălcarea, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor cu caracter personal referitoare la dvs. încalcă RGPD.

Autoritatea de supraveghere la care a fost depusă plângerea informează reclamantul cu privire la statutul și rezultatele plângerii, inclusiv posibilitatea unei căi de atac în temeiul articolului art. 78 din RGPD.

 

VII.            Notificarea cu privire la incidentele care vizează protecția datelor

Incidentele care vizează protecția datelor pot fi afișate oricând la privacy(at)kuehne-nagel.com.

Un incident care vizează protecția datelor reprezintă o încălcare a siguranței, care cauzează distrugerea accidentală sau ilegală, pierderea, modificarea, publicarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal care sunt transferate, stocate sau prelucrate ulterior de Kuehne + Nagel sau de o terță parte autorizată de acesta.

VIII.         Minori

Persoanele cu vârsta sub 18 ani nu trebuie să ne transmită date cu caracter personal fără acordul tutorelui legal. Conform articolului 8, RGPD, copiii cu vârsta sub 16 ani își pot declara consimțământul numai cu acordul tutorelui legal. Datele cu caracter personal ale minorilor nu sunt colectate și prelucrate în mod voit.

IX.               Actualitatea și valabilitatea prezentei declarații de protecție a datelor

Kuehne + Nagel își rezervă dreptul de a actualiza această declarație de protecție a datelor în orice moment, cu efect pe viitor. De aceea, se recomandă consultarea prezentei declarații de protecție a datelor la intervale regulate de timp.